I

M

R

I


S

A

N

D

S

T

R

Ö

M

 

 

Welcome to the bio of Imri Sandström, interdisciplinary artist and founding member of Kids of the Ranch.
------I M R I S A N D S T R Ö M imri
--W O R K S-- --N E W S-- --C O N T A C T-- --B I O-- --K I D S O F T H E R A N C H-- --L I N K S--
       


BIOGRAPHY

-----------------------------------------------

EN:

Imri sandström works carefully and attentively with a language in motion. Her art has an audible structure, ruthlessly mathematical – she finds patterns for how things are linked.
I
M
R
I: co-writing through history, geography – alongside affective traces across dangerous terrains – displacement of flesh, localities, and utterances using voice through flickering perceptions of the non fixity of actions – the touch,
the I.
She plays keybord and sings. Working through specific historical, architectural and biographical trajectories, Imri discovers the sonic and visual qualities of small units of language, so that in her quest for an alternate life of language she sensorially and sensitively interweaves her own voice and the presence of body/ies with technology.
Imri Sandström sends feelers out into landscapes of all kinds––textual, visual, hermeneutic, poetic, sonoric, topographical, demographical, theoretical, ephemeral, historical, metaphorical, earthrich and fleshly––and worries small elements in each, shifting them, holding them, culling them, to thread them back into the weaves of her work.
It is as if her art invents a new punctuation mark between text, image and sound.

--

This text is constructed from sentences written by: Elin Mörkberg, Fia Backström, Frida Hyvönen, Ida Linde, Litia Perta, Malin Arnell and Mara Lee.

----

SV:

Imri Sandström arbetar omsorgsfullt och vaksamt med ett språk i rörelse. Hennes verk har en hörbar struktur, vårdslöst matematisk – hon hittar mönster för hur saker är länkade till varandra.
I
M
R
I: sam-skriver genom historia, geografi – längsmed affektiva spår tvärsöver farliga terränger – förskjutning av kött, platser och det som sägs, användandet av röst genom flimrande perceptioner av handlingars icke-stabila tillstånd – beröring, ett
I.
Hon spelar synt och sjunger. När hon arbetar sig genom särskilda historiska, arkitektoniska och biografiska banor, upptäcker Imri ljudande och visuella kvaliteter i små enheter av språk, så att hon, i sitt sökande efter ett alternativt liv hos språket, sensoriskt och lyhört väver samman sin egen röst och närvaron av kropp/ar med teknologi.
Imri Sandström skickar ut känselspröt i landskap av alla slag––textuella, visuella, hermeneutiska, poetiska, sonora, topografiska, demografiska, teoretiska, efemära, historiska, metaforiska, jordrika och köttiga––och i vart och ett av dem oroar hon små element, förflyttar dem, håller dem, gallrar dem, för att sedan trä dem tillbaka in i hennes arbetes vävar.
Det är som om hennes konst uppfinner ett nytt skiljetecken mellan text, bild och ljud.

--

Den här texten är konstruerad av meningar av: Elin Mörkberg, Fia Backström, Frida Hyvönen, Ida Linde, Litia Perta, Malin Arnell och Mara Lee.

--


Imri Sandström is currently working on her artistic doctoral project at Gothenburg University, the department for Literary Composition.


EDUCATION
:

2009-2010 MFA in Sound Art,
Dramatiska institutet, Stockholm
2005-2007 The Royal Danish Academy of Fine Art,
Copenhagen (Nordplus exchange program)
2003-2008 BFA + MFA, The Academy of Fine Art,
Umeå University

SELECTED PERFORMANCES:

2014, Howe Across Reading, The Moderna Exhibition,
Moderna museet, Malmö, SE
2014, (S)TONE TOLD, The Oncoming Corner,
New York, NY, USA
2014, The Horse is Horse and Not Horse,
Exploring The Animal Turn Symposium, Lund, SE
2014, (S)TONE TOLD, Alter Schwede 2,
Berlin, DE
2014, (S)TONE TOLD, The Museum of
Music and Theatre, Stockholm, SE
2013, Performing Language and Telling Text,
CAGE, New York, NY, USA
2013, Howe Across Reading - Part One,
The Poetry Project, New York, NY, USA
2013, Performing Language and Telling Text,
Studio 44, Stockholm, SE
2013, Performing Language and Telling Text,
Signal - Center för samtidskonst, Malmö, SE
2012, The Spelling and the Spell of Dying Men,
Krognoshuset, Lund, SE
2012, Giving Voice, Famous Fem(inists)
on a Secret Trail, Renseriet, Stockholm, SE
2012, The Spelling and the Spell of Dying Men,
Art in Translation, Reykjavik, IS
2012, The Spelling and the Spell of Dying Men,
Orionteatern, Stockholm, SE
2012, The Spelling and the Spell of Dying Men
meets Con/text, Klubb Yoyo, IAC, Malmö, SE
2012, Jag och min mor, Berättarfestivalen, Skellefteå, SE
2011, The Spelling and The Spell of Dying Men,
Silvershed, New York, USA
2011, The Spelling And the Spell of Dying Men,
Pichwise Festival, Sarajevo, BIH
2011, Antiphon, Fylkingen, Stockholm SE
2011, Antiphon, Stanza, Galleri 21, Malmö, SE
2011, A series of 5 monthly performances,
the literary salon Semafor, Stockholm, SE
2011, Is Not, Not, Rönnells Antikvariat,
Stockholm, SE
2010 The Heroic, Uppsala Konstmuseum, SE
2010 Where the Hills Are Alive, Högkvarteret, Stockholm, SE
2010 The Heroic, Den nya punkten, Högkvarteret, Stockholm, SE
2010 The Heroic, Pride, Sjöhistoriska museet, Stockholm, SE
2010 Jag och min mor, Sara Lidman-dagen, Bildmuseet, Umeå, SE
2009 The Heroic, Den nya punkten, Studion, Umeå, SE
2008 The Heroic, Galleri Syster, Luleå, SE
2007 Liggaren: Ateljé Oro, Malmö, SE
2003 There Is Another Way, Folkets Hus, Umeå, SE
2003 Bögemils Hyllningsakt, Queerfestivalen, Umeå, SE
2003 Vyer över Falträsk, Byastugan, Falträsk, SE
2003 Vyer över Falträsk, Folketshus, Umeå, SE
2002 Vyer över Falträsk: Performancefestivalen, Umeå, SE

SELECTED EXHIBITIONS:

2014, The Moderna Exhibition, Moderna museet, Malmö, SE.
2014. Kapitel, Kaput, Kapital, Kapitulera, Capitulum: Huvudpunkt av en text och en del av armen - ett samarbete bland annat
Kapitel, Kaput, Kapital, Kapitulera, Capitulum: Header of a text and a part of the arm - a collaboration amongst others,
INDEX, Stockholm, SE
2014, GRAN, Konsthall Norra Kvarken, Järnäsklubb, SE
2013 There is a Visitor #13, The 5th Moscow
International Biennale of Contemporary Art, RU
2013 (S)TONE, Krognoshuset, Lund, SE (solo)
2010 Skall följa rytmen genom en annans trumma, en annan rytm skall bredvid mig vandra, Mac Forum, Göteborg, SE
2010 Old News, Den frie Udstillingsbygning, Copenhagen, DK, Malmö Konsthall, Malmö, CCA, Centre for Contemporary Art, Lagos, NG
2009 Talakterna, Galleri Alva, Umeå, SE (solo)
2009 Konsten seglar in, Holmöns Båtmuseum, Holmön, SE
2008 Behind the White Door, Galleri 60, Bildmuseet, Umeå, SE (solo)
2008 Fyra stipendiater - Stipendiatutställning Anna Lisa Thomson till Minne, Uppsala Konstmuseum, SE
2008 Masters of Fine Art Graduate Show, Galleri Charlotte Lund, Stockholm, SE
2008 Masters of Fine Art Graduate Show, Bildmuseet, Umeå, SE
2007 Teckst, Galleri Verkligheten, Umeå, SE
2007 Rundgang,The Royal Danish Academy, Copenhagen, DK
2006 Versions of Divine, Galleri Verkligheten, Umeå, SE (solo)
2006 Rundgang,The Royal Danish Academy, Copenhagen, DK
2005 Singalong Your Solosong, Galleri Tapeten, Visby, SE

SELECTED FILM- AND VIDEO SCREENINGS

2011, Uppsala International Short Film Fesival, SE
2011, Borderland, Nätverkstan, GBG, SE
2011, Ladyfest, Malmö, SE
2010, Berwick Upon Tweed Film and Media Arts Festival, UK
2010, Blue Sea Film Festival, FI
2010, Oberhausen Short Film Festival, DE
2009, Idyll, Högkvarteret, Stockholm, SE
2009, The Filmform program Fade Away:
The Cinematheque, Cinema Sture, Stockholm, SE
2009 Made in Umeå, Norrlandsoperan, Umeå, SE
2009 Göteborg International Film Festival, Gothenburg, SE
2008 Subjekt, Stampen, Stockholm, SE
2008 Uppsala International Short Film Festival, SE
2008 Objektivfestivalen, Stockholm, SE
2008 Hallongrottan, Stockholm, SE
2008 Kassel Documentary Film and Video Festival, Kassel, DE
2008 Botnik Studios, Gerlesborg, SE
2008 Made in Umeå, Norrlandsoperan, Umeå, SE
2005 Hela Sveriges Filmfestival, Vännäs, SE

GRANTS AND RESIDENCIES:

2013 The Swedish Research Council, project grant, Artistic research
2012 City of Malmö's Studio Grant
2012 The Swedish Arts Grants Commitee, two year working grant
2010 The Swedish Arts Grants Commitee, project grant
2009 The Swedish Arts Grants Commitee, one year working grant
2009 Ellen Keys vistelsestipendium / residency
2008 Stiftelsen Anna Lisa Thomson till minne
2008 Västerbottens läns landstings kulturstipendium
2008 Stipendium genom Kungl. Akademien för de fria
konsterna ur Eva och Hugo Bergmans Minnesfond
2008 Stiftelsen JC Kempes Minnesfond
2005 Nordplus exchange program - Den Kongelige
Danske Kunstakademi
2002 Medfinansiering av Vyer över Falträsk, Film i Västerbotten










 

 

 








THE SPELLING AND THE SPELL OF DYING MEN
(2011)



-------------------------------------------------------



WORDS WON'T CUT IT (2013)

The top right corner of FLAPPING FLAPPING FLAPPING FLAPPING, risograph print, (2014)









---------------------------------------------------------HOME--